Công ty cổ phần Đầu tư Thành Quang

Các đơn vị trực thuộc

1) Công ty CP Thương Mại Thành Khôi

Năm thành lập: 2009 
 
Trụ sở chính: Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội
 
Giám đốc: Bùi Thị Kim Thư
 
Lĩnh vực hoạt động chính:
 
Kinh doanh thương mại
 
Cung ứng sắt thép 
 
Cung cấp vật liệu xây dựng 

2) Công ty CP Bất động sản Thành Quang

Năm thành lập: 2010
 
Trụ sở chính: Tòa nhà 17T6 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, 
Nhân Chính, HN
 
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Anh
 
Lĩnh vực kinh doanh chính:
 
Kinh doanh Bất động sản
 
Dịch vụ Bất động sản
 
Xây dựng công trình

3)  Công ty CP môi trường Đô thị Thành Quang
 
Năm thành lập: 2012
 
Trụ sở chính: Thôn Gia Lộc - Xã Việt Hùng - Đông Anh - Hà Nội
 
Giám đốc: Nguyễn Thành Long
 
Lĩnh vực hoạt động chính: 
 
Thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải
 
Xử lý nước thải
 
Tái chế phế liệu
 
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 
Bài viết liên quan