Công ty cổ phần Đầu tư Thành Quang

Album ảnh

Lễ vận hành thử lò của nhà máy xử lý rác Đông Anh 3
Lễ vận hành thử lò của nhà máy xử lý rác Đông Anh 2
Lễ vận hành thử lò của nhà máy xử lý rác Đông Anh 1
Lễ khánh thành nhà máy xử lý rác theo công nghệ lò đốt Martin
Lễ khánh thành nhà máy xử lý rác theo công nghệ lò đốt Martin
Lễ khánh thành nhà máy xử lý rác theo công nghệ lò đốt Martin
Lễ khánh thành nhà máy xử lý rác theo công nghệ lò đốt Martin
Lễ khánh thành nhà máy xử lý rác theo công nghệ lò đốt Martin
Lễ khánh thành nhà máy xử lý rác theo công nghệ lò đốt Martin
Lễ khánh thành nhà máy xử lý rác theo công nghệ lò đốt Martin
 « Previous 1 2 3 Next »