Công ty cổ phần Đầu tư Thành Quang

Lịch sử hình thành

Xuất phát điểm là một công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng dân dụng, trong những năm qua công ty Cổ phần đầu tư Thành Quang đã hoàn thành gần 30 công trình xây dựng lớn nhỏ trên cả nước. Nối tiếp thành công đáng kể trên lĩnh vực xây dựng, cùng với những bước phát triển đúng hướng, công ty tiếp tục gặt hái được thành quả bước đầu trong chiến lược đầu tư phát triển dài hạn. Đó là, việc đầu tư chuyên sâu vào 02 Dự án "Khu xử lý rác thải huyện Đông Anh" tại huyện Đông Anh và Dự án "Nhà máy xử lý và chế biến rác Phương Đình" tại huyện Đan Phượng. Đây là 02 dự án có<

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức công ty Cổ phần đầu tư Thành Quang

Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Quang

Ban Lãnh đạo

 Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Quang