Công ty cổ phần Đầu tư Thành Quang

GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ DỰ ÁN KHU XỬ LÝ RÁC THẢI HUYỆN ĐÔNG ANH

Dự án Đầu tư xây dựng Khu xử lý rác thải huyện Đông Anh sử dụng công nghệ đốt Plasma PJIM với công suất xử lý 300 tấn/ngày.

GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY RÁC ĐAN PHƯỢNG


 
 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý và chế biến rác Phương Đình sử dụng công nghệ đốt lò đứng Martin cải tiến với công suất xử lý 200 tấn/ngày.
Với 80 năm lịch sử và phát triển, công nghệ này có nguồn gốc xuất phát từ công nghệ Martin của Đức, là một trong những công nghệ được ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới trong xử lý rác thải.

NHÀ MÁY XỬ LÝ VÀ CHẾ BIẾN RÁC PHƯƠNG ĐÌNH

 
 
 I. Mô tả dự án:
1. Tên dự án: Nhà máy xử lý và chế biến rác Phương Đình; 
2. Giấy chứng nhận đầu tư: số 01121001073 do UBND Thành phố Hà Nội cấp ngày 02/3/2012. Cấp điều chỉnh lần 1 ngày 12/9/2013;
3. Địa điểm: Thôn Ích Vịnh, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng;

DỰ ÁN KHU XỬ LÝ RÁC THẢI HUYỆN ĐÔNG ANH

  
 
I. Mô tả dự án:
1. Tên dự án: KHU XỬ LÝ RÁC THẢI HUYỆN ĐÔNG ANH ; 
2. Giấy chứng nhận đầu tư: số 01121001044 do UBND Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/11/2011. Cấp điều chỉnh lần 1 ngày 16/01/2013;
3. Địa điểm: Thôn Gia Lộc, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh ;