Công ty cổ phần Đầu tư Thành Quang

Các công trình tiêu biểu Công ty Thành Quang đã thi công

I. Mô tả công trình: 
1. Công trình Quang Minh II:
- Tên công trình: Xây dựng nền, mặt đường, thoát nước, hè vỉa, cây xanh và tổ chức giao thông toàn bộ tuyến đường – Dự án xây dựng đường Tiền Phong – Nam Hồng ( ĐT 301) đến KCN Quang Minh II
- Chủ đầu tư: BQL các ĐÃ hạ tầng KCN thành phố Hà Nội.
- Địa điểm: Xã Tiền Phong, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội